Позначка: Російська назва: Хвалите Господа с небес, хвалите Бога